Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.9 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 11
 • 11
 • 74.8 m²
 • 8.24 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 33.8 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 22
 • 22
 • 161.9 m²
 • 23.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 32.3 m²
 • 9.3 tỷVND