Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 9.2 m²
 • 1.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47.5 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 28 m²
 • 4.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 42.6 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 33.3 m²
 • 4.68 tỷVND