Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 37 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 38.3 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 78 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 9 m²
 • 1.15 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 46.2 m²
 • 3.9 tỷVND